Het lenen van geld

Het lenen van geld via de minilening

geld lenenIn het hierop volgende artikel wordt er ingaan op lenen in het algemeen, de verschillende type leningen die er bestaan in Nederland en specifiek op de minilening. Dit artikel is dan ook primair geschreven om informatie te verlenen over het aanvragen van een minilening en de details hieromtrent. Er wordt daarbij verder ingegaan op de verschillende beweegredenen voor het aanvragen van een minilening en er wordt kort ingegaan op andere types leningen om zo het verschil te illustreren tussen de eventuele redenen waarom je bepaalde leningen zou kunnen afsluiten. Aan het einde van de tekst worden de voordelen van een minilening nogmaals puntsgewijs aangehaald. Op de vraag wat is een minilening krijg je ook antwoord.Algemene adviezen

Het is altijd van belang om je te realiseren dat het lenen van geld extra geld kost. Daarbij wordt er meerdere malen in het artikel aangehaald dat je alleen geld dient te lenen als je je in een stabiele financiële situatie bevindt en een goed overzicht hiervan hebt. Het aanvragen van een minilening dient een aanvulling en versterking van je situatie te zijn en dient er niet toe om je verder in de problemen te brengen. Een minilening dient een oplossing te zijn en geen symptoom van een dieper liggend probleem. Aan het einde van de tekst worden verdere adviezen gegeven als je leengedrag problematisch is geworden.

AanbiederMinimaalMaximaal 
Ferratum€100,-€1500,-Aanvragen
Saldodipje.nl€100,-€1500,-Aanvragen
Many More Stores€5.000,-€75.000,-Aanvragen

Geldzorgen

In de tegenwoordige maatschappij zijn geldzorgen eerder een regel dan een uitzondering geworden. Het draait daarbij vaak om maar kleine bedragen die een gezin of een persoon hier en daar af en toe te kort komen. Maar doordat deze bedragen niet betaald kunnen worden op het moment dat dit noodzakelijk is, stapelen zich extra kosten over het bedrag op. Deze extra kosten zijn vaak hoger dan het oorspronkelijke bedrag zelf en zorgen ervoor dat een redelijk gezonde financiële situatie kan veranderen in een problematische situatie. En omdat er al extra kosten gemaakt zijn en dit geld ook weer ergens vandaan dient te komen, hoeft een ongeluk maar in een klein hoekje te zitten om een verdere escalatie te veroorzaken. Een kapotte wasmachine, de aanschaf van schoolboeken of een duurder dan verwacht uitvallende autokeuring kunnen dan de spreekwoordelijke druppel zijn.

Geld lenen

Er wordt vaak gewaarschuwd voor het lenen van geld door verschillende soorten instanties, familie en vrienden. Geld lenen is echter iets dat in onze maatschappij met grote regelmaat gebeurt. Gezinnen sluiten een hypotheek af voor hun woning, nemen een krediet bij de bank om te verbouwen of om een nieuwe auto aan te schaffen en studenten lenen een beurs van de overheid om te kunnen gaan studeren. Geld lenen is daarmee een standaard activiteit in ons financiële milieu geworden. Natuurlijk is het fijn om deze stappen niet te hoeven ondernemen, maar de realiteit is dat het lenen van geld af en toe een noodzaak is. Dit betekent niet dat je dan maar lukraak geld moet gaan lenen. Het is van belang dat je altijd een goed oog op je financiële situatie houdt. Maar binnen deze situatie dient er ruimte te zijn om bijvoorbeeld een klein bedrag te kunnen lenen op het moment dat dit noodzakelijk is.

Onvoorziene situaties

Het kan iedereen overkomen: de wasmachine houdt ermee op, de auto heeft een extra beurt nodig, je laptop heeft het glas cola niet overleeft of je telefoon viel uit je tas tijdens het fietsen. Vaak zijn dit gebruiksvoorwerpen die voor de dagelijkse gang van je leven erg belangrijk zijn en die voor werk of school eigenlijk noodzakelijk geworden zijn. En soms komt daarbovenop dat de aanschaf van een nieuwe wasmachine, telefoon of laptop net niet uitkomt. Een paar weken later zou het geen probleem geweest zijn, maar om die paar weken nu te moeten overbruggen zonder… Voor het soepel draaien van je huishouden of je werk zijn ze soms nou eenmaal broodnodig. Dat zijn de momenten waarop je graag nu al wat geld van de komende maand in handen zou hebben.

Familie en vrienden

Natuurlijk zijn er andere opties dan het geld lenen van officiële instellingen of bedrijven. Je kunt altijd bij vrienden of familie gaan vragen of het mogelijk is dat je het gewenste bedrag kan lenen. Maar dit is helaas niet voor iedereen een optie. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld niet het soort contact met je familie hebt dat geschikt is voor het vragen van een lening. Of het kan zijn dat noch je vrienden noch je familie zelf zo’n bedrag op dat moment kunnen missen. Niet iedereen heeft immers meteen een paar honderd euro liggen. Bovendien kan het ook zo zijn dat je zelf liever niet leent van familie of vrienden. Je weet immers nooit of er iets onvoorziens voorvalt waardoor de lening plotseling als een molensteen rondom je nek hangt. Dit zijn allemaal geldige redenen om toch verder te kijken.

Geld lenen als goede financiële beslissing

Soms is het lenen van geld ook niet gekoppeld aan een noodgeval. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een nieuwe wasmachine ziet die nog een paar dagen in de aanbieding is. Je salaris laat echter nog een paar weken op zich wachten. Zelfs met een lening en het terug betalen van de rente ben je met deze wasmachine nog goedkoper uit dan met een andere wasmachine op een latere datum. Het kan dan slim zijn om een minilening af te sluiten. Het kan ook zijn dat je voor je werk als zelfstandig ondernemer afhankelijk bent van je computer of je laptop. Helaas heeft deze het begeven, terwijl de betaling van je vorige opdracht nog binnen moet komen. Ook dan is het handig om bijvoorbeeld een minilening af te sluiten zodat je meteen weer aan het werk kunt en geen inkomen hoeft te missen. Het aanvragen van een minilening is dus lang niet altijd een indicatie dat het financieel niet altijd even soepel loopt.

Let op: geld lenen kost geld

Deze slogan is wijdverspreid over het internet en de media. Maar in sommige gevallen kan het lenen van geld ook geld opleveren, zoals hierboven al kort beschreven. Bijvoorbeeld als je zonder de lening je werk tijdelijk niet kunt uitoefenen of als je door geen geld te lenen een goede beleggingskans moet missen. In deze gevallen zal geld lenen hoogstens op de korte termijn geld kosten en kan het op de langere termijn ook geld opleveren. Het is daarom altijd verstandig om de lange termijn achter je beslissing mee te nemen. Moet de apparatuur die je voor je werk nodig hebt vervangen worden omdat je bijvoorbeeld anders niet de klus kunt accepteren waarvoor deze nodig is? Dan is het duidelijk dat een minilening alleen financieel voordeel biedt.

Wanneer is het onverstandig om te lenen?

Het is onverstandig om te lenen als je geen goed overzicht hebt van je financiële situatie. Hierdoor ben je ook niet voldoende op de hoogte of je de lening wel financieel kunt dragen. Hiermee wordt bedoelt of je in de toekomst wel de draagkracht hebt om het oorspronkelijke bedrag, rentes en eventueel bijkomende kosten te voldoen. Zorg er daarom altijd eerst voor dat je een goed idee hebt van je inkomsten en uitgaven en wat je per maand of jaarlijks overhoudt. Bekijk daarbij ook je perspectief voor de toekomst. Heb je een vaste baan of een tijdelijk contract? Verwacht je binnenkort grote uitgaves of komt er juist een financiële oppepper aan? Pas als je je gehele financiële situatie nu en in de toekomst voor jezelf kunt overzien, kan je beoordelen of het verstandig is om een lening te nemen.Lenen om luxe goederen te kopen

Het is nooit handig om geld te lenen als je graag wat extra voor jezelf wilt kopen. Dit kan soms erg aanlokkelijk zijn, vooral als je bijvoorbeeld al heel lang op een bepaald item hebt moeten wachten. Maar het lenen van geld is in zo’n geval een slechte financiële beslissing. Je kunt beter geld aan de kant leggen en jezelf verwennen op het moment dat je ook daadwerkelijk financieel hiertoe in staat bent. Minileningen zijn juist geschikt om een periode te overbruggen waarbij je er niet onder uitkomt om een bepaald bedrag binnen zeer korte termijn te moeten uitgeven. Ga dus niet geld lenen omdat je toch echt geen week meer kunt wachten om de nieuwste iPhone of spelconsole te kunnen halen.

Lenen met spaargeld

Een verdere reden om niet te gaan lenen is het lenen terwijl je spaargeld op de bank hebt staan. Om wat voor reden dan ook kan je denken dat het handiger is om een lening af te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat je nog graag rente over je spaargeld wilt ontvangen of omdat je je spaargeld eigenlijk voor een andere reden gereserveerd hebt. In deze gevallen valt lenen echter gewoon af te raden. Je bent bijna altijd meer geld kwijt aan de lening en de daarbij behorende kosten dan dat je kwijt bent aan het gewoon geld halen van je spaarrekening. Deze kan je immers later altijd nog weer aanvullen, vooral als je binnen een aantal weken wel genoeg geld hebt.

Soorten leningen

Vormen van leningen

Je hebt verschillende vormen van leningen. De hypotheek en de studiefinanciering zijn daarbij al kort voorbij gekomen. Verder zijn er volgens het Nibud (Nationaal Instituut voor Budget Voorlichting) de volgende types: het doorlopend krediet, de persoonlijke lening, het rood staan bij de bank, een flitskrediet, de huurkoop, het winkelen op krediet bij postorderbedrijven en/of thuiswinkelorganisaties, het gebruik van klantenkaarten, het gebruik van creditcards, het leasen, het lenen met onderpand en het afsluiten van een hypotheek. De minilening valt onder een flitskrediet. Elk type lening heeft zijn voor- en nadelen en kent bepaalde situaties waarbij zij geschikt zijn om te gebruiken. Verderop wordt er kort ingegaan op elk type lening. Daarna wordt er specifiek en diepgaand beschreven wat een minilening precies is, wat de voordelen zijn van het afsluiten van een minilening en hoe het precies werkt om een minilening af te sluiten.

Doorlopend en persoonlijk krediet

Bij een doorlopend krediet kan je een bepaald bedrag in zijn geheel meteen lenen. Zodra je dit hebt opgenomen, dien je ook af te lossen. Bij algehele aflossing kan het bedrag weer geleend worden. De rente is variabel over de looptijd van het krediet. Bij een persoonlijke lening staan zowel rente als looptijd vast. Rentes liggen vaak wat hoger dan bij een doorlopend krediet, maar zullen dus niet zomaar veranderen. Dit soort kredieten wordt vooral afgesloten voor hogere bedragen, waarbij de rentes redelijk laag uitvallen. Het is bijvoorbeeld geschikt bij het verbouwen van een huis of bij de aankoop van een auto.

Rood staan bij de bank

Rood staan bij de bank is niets anders dan het openen van een krediet bij de bank via je bankrekeningnummer. Over het bedrag dat je in het rood staat betaal je gewoon rente. Bij sommige banken is het ook mogelijk dat je rood staat zonder dat hiervoor van tevoren toestemming gevraagd is. Dit zogeheten ‘ongeoorloofde’ rood staan is een stuk prijziger dan rood staan waar van tevoren toestemming voor gevraagd is. Dit lijkt misschien een handige manier om snel kleine bedragen te lenen, maar het nodigt vaak uit tot meer lenen dan noodzakelijk is en aangezien de looptijd gekoppeld is aan de looptijd van je bankrekening (met andere woorden, totdat jij het zelf opzegt) kan het een zeer prijzig verhaal worden.

Het flitskrediet

Het flitskrediet is een andere benaming voor een minilening. Het draait hier dus om snel geld lenen in kleine bedragen. Deze kredieten vielen in het verleden niet onder de regelgeving voor kredieten, maar dit is recentelijk veranderd. Daarom zijn ze nu veilig om af te sluiten en zijn een prima optie als je op korte termijn een bepaald bedrag nodig hebt dat je later wel in handen zult hebben. Het fijne aan een flitskrediet of minilening, zoals het hier genoemd wordt, is dat je overzichtelijk kunt bijhouden hoeveel je precies geleend hebt en wanneer je dit terug moet betalen. Het lijkt misschien op het eerste gezicht duurder dan rood staan bij de bank, maar de praktijk leert dat juist het rood staan, zoals hierboven aangegeven, hogere kosten oplevert.

Huurkoop, postorderbedrijven en thuiswinkelorganisaties

Onder huurkoop valt het aankopen van een object waarbij de aankoopwaarde als lening verstrekt wordt. Het object wordt dan in termijnen betaald en is pas van de huurder tot het gehele bedrag voldaan is. Hier worden vaak hoge rentes voor gevraagd. Dit type lening wordt ook veelvuldig door postorderbedrijven en thuiswinkelorganisaties toegepast, met de daarbij behorende hoge rentes. Het verschil in de lening ligt daarin dat bij een huurkoop bij het niet betalen van de termijn er over gegaan kan worden tot invordering van het gekochte object. Een postorderbedrijf of thuiswinkelorganisatie zal hier niet toe overgaan, maar zal wel langdurig blijven vorderen als er geen betalingen meer binnen komen.

Klantenkaarten en creditcards

Een klantenkaart fungeert ongeveer zoals een creditcard, maar is gebonden aan een enkele winkel of bedrijf. Er wordt in principe op krediet gekocht, waarbij het besteedde bedrag op latere datum met rente weer voldaan dient te worden. Zowel bij een klantenkaart als bij een creditcard worden hoge rentes gevraagd en wordt er gewerkt met een systeem van uitgestelde betaling. Bovendien dient er voor het bezit van een creditcard betaald te worden. De risico’s zijn vergelijkbaar met het rood staan. Vaak is er weinig overzicht van het geleende bedrag en doordat de kaarten zo gemakkelijk beschikbaar zijn en vaak hoge limieten hebben wordt er meer uitgegeven dan noodzakelijk is. Hierdoor kunnen de kosten over de langere termijn flink uit de hand lopen.

Leasen

Bij het leasen wordt er per maand een vast bedrag afbetaald. Daarbij zijn er twee vormen: het financiële leasing en het private leasing. De eerste lijkt veel op het afsluiten van een huurkoop, terwijl de tweede veel lijkt op simpelweg huren. Private leasing is verreweg de meest gebruikte optie, bijvoorbeeld bij het leasen van een auto. Het draait hierbij ook weer om objecten met een hogere waarde aan geld. In sommige gevallen kan het daarom wenselijk zijn om te kijken of een doorlopend of persoonlijk krediet niet effectiever is.

Lenen met onderpand

Zoals de naam al zegt wordt er bij dit type lening een onderpand aangewezen voor als er niet aan de betalingsverplichting voldaan kan worden. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit je woning, overig ontroerend goed, je auto of bepaalde duurdere goederen in je bezit. Ook kun je eventuele effecten of een levensverzekering als onderpand gebruiken bij het afsluiten van een lening. Deze worden dan geliquideerd op het moment dat je niet aan je betalingsverplichting voldoet. Ook hier gaat het om grotere bedragen.

Hypotheken

Een hypotheek geldt exclusief voor onroerend goed. Daarbij is dat onroerend goed meteen onderpand voor de afgesloten hypotheek. Voldoe je dus om wat voor reden dan ook niet aan de betalingsverplichting, dan mag de bank of je hypotheekverstrekker het onroerend goed in beslag nemen. Hierbij draait het natuurlijk meestal om je woning. De hypotheek is misschien wel de meest verstrekte soort lening in Nederland.Rood staan tegenover een minilening

Het kan lijken alsof het voordeliger is om bij je eigen bank tegen een lager rentetarief rood te staan. Zoals hierboven aangegeven is blijkt dit in de praktijk zelden zo te werken. Doordat je op je eigen bankrekening rood staat, heb je vaak toch minder overzicht over het bedrag dat je uitgeeft. Dit lijkt misschien vreemd, maar doordat het je eigen bankrekening is krijg je bijna een vals gevoel van zekerheid. Bovendien fungeert rood staan op een rekening bijna als een doorlopend krediet en geef je dus vaak te snel teveel geld uit en over een langere periode. Hierdoor lijkt het rood staan misschien initieel de goedkopere optie, maar zal het over de langere termijn dus vaak meer geld kosten.

Een creditcard of klantenkaart tegenover een minilening

In sommige gevallen kan het ook handiger lijken om een creditcard of klantenkaart te gebruiken in plaats van het afsluiten van een minilening. Hiertegen zijn echter dezelfde argumenten aan te voeren als tegen het gebruik maken van rood staan. Het uitgeven gaat zeer gemakkelijk en er is vaak minder overzicht. Bovendien lenen dit soort kaarten zich voor langdurig gebruik waardoor je vaak over de langere termijn meer kosten kwijt bent dan met de ogenschijnlijke hoge kosten van een minilening. Bovendien is een minilening een specifiek bedrag dat binnen een zeer korte termijn weer afbetaald dient te worden. Hierdoor ontstaat er geen financiële rompslomp in je administratie en behoudt je een goed overzicht van hoe je er voor staat.

Welke lening is het beste om af te sluiten?

Bij het afsluiten van een lening dien je je ten eerste af te vragen waar je het geld precies voor gaat gebruiken. Je dient, met andere woorden, te kijken naar je situatie. Voor elke situatie is een bepaald type lening het meest geschikt. Het liefst vermijdt je natuurlijk in zijn geheel de noodzaak voor een lening, maar dit is vaak geen mogelijkheid. Bovendien kan het, zoals hierboven al aangetoond, soms juist een goede financiële beslissing zijn om een lening te nemen. Zodra je hebt bepaald wat voor jou de situatie is waarom je dient te lenen, kun je verder beslissen welk type lening voor jou het meest geschikt is.

MikeGeld lenen